ჩვენი გუნდი

თამარ ბაიდოშვილი

ინსტიტუტის ასისტენტი
 

თამარ ბაიდოშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტის ქართული, გერმნული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ასისტენტი. მან დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი. ამჟამად სწავლას აგრძელებს მაგისტრატურის საფეხურზე საქართველოს უნივერსიტეტში.

თამარ ბაიდოშვილს გავლილი აქვს სტაჟირება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიაში. იგი აქტიურად იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროექტში. თამარ ბაიდოშვილი 2018 წელს მონაწილედ იქნა შერჩეული საქართველოს უნივერსიტეტის ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტისა და კიოლნის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ პროექტში - „ზაფხულის სკოლა კიოლნის უნივერსიტეტში“.

2018-2019 სასწავლო წელს თამარ ბაიდოშვილი გახდა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტიპენდიანტი.