ჩვენი გუნდი

 • ბაჩანა ჯიშკარიანი

  სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ბაჩანა ჯიშკარიანი 2003-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). მოგვიანებით მოიპოვა სამართლის მაგისტრის ხარისხი...
  ბიოგრაფია სრულად
 • თამარ სიმონიშვილი

  ინსტიტუტის ასისტენტი
  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  თამარ სიმონიშვილი 2012-2017 წლებში სწავლობდა საქართველოს უნივერსიტეტში, სამართლის ფაკულტეტზე. მოგვიანებით ჩაირიცხა საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე. 2006 წლიდან მონაწილეობს საერთაშორისო...
  ბიოგრაფია სრულად