ჩვენი გუნდი

 • ბაჩანა ჯიშკარიანი

  სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ბაჩანა ჯიშკარიანი 2003-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). მოგვიანებით მოიპოვა სამართლის მაგისტრის ხარისხი...
  ბიოგრაფია სრულად
 • ანა ნიჟარაძე

  ინსტიტუტის ასისტენტი
  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ანა არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრი. 2015 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა ტრენინგში, კონფერენციასა და ვორკშოპში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.
  ბიოგრაფია სრულად