ჩვენი გუნდი

 • ბაჩანა ჯიშკარიანი

  სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ბაჩანა ჯიშკარიანი 2003-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). მოგვიანებით მოიპოვა სამართლის მაგისტრის ხარისხი...
  ბიოგრაფია სრულად
 • ანა ნიჟარაძე

  ინსტიტუტის ასისტენტი
  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ანა არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ბაკალავრი და ამჟამად მაგისტრატურის სტუდენტი ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული სამართლის მიმართულებით ვიადრინას უნივერსიტეტში (გერმანია). 2015 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა ტრენინგში, კონფერენციასა და ვორკშოპში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.
  ბიოგრაფია სრულად