•  
  პირველი თურქულ-გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის დიალოგი
   
 •  
  გაზაფხულის სკოლა კახეთში
   
 •  
  ქართულ-გერმანული სამართლის დიალოგი - სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები