ჩვენი გუნდი

 • ბაჩანა ჯიშკარიანი

  სამართლის დოქტორი, პროფესორი,
  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ბაჩანა ჯიშკარიანი 2003-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). მოგვიანებით მოიპოვა სამართლის მაგისტრის ხარისხი მიუნხენის უნივერსიტეტში.
  ბიოგრაფია სრულად
 • მარიამ ჯანგირაშვილი

  ინსტიტუტის ასისტენტი
  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  მარიამ ჯანგირაშვილს 2022 წელს მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის ხარისხი (საქართველოს უნივერსიტეტი), ამჟამად კი სწავლობს საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე საქართველოს უნივერსიტეტში.


  ბიოგრაფია სრულად