ჩვენი გუნდი

 • ბაჩანა ჯიშკარიანი

  სამართლის დოქტორი, პროფესორი,
  ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ბაჩანა ჯიშკარიანი 2003-2009 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). მოგვიანებით მოიპოვა სამართლის მაგისტრის ხარისხი მიუნხენის უნივერსიტეტში.
  ბიოგრაფია სრულად
 • ანა ნიჟარაძე

  ინსტიტუტის ასისტენტი
  ქართული, გერმანული და საერთაშორისო
  სისხლის სამართლის ინსტიტუტი
  E-mail: institute.criminallaw@gmail.com

  ანა ნიჟარაძეს 2018 წელს მიენიჭა სამართლის ბაკალავრის ხარისხი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), ხოლო 2021 წელს მან მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული სამართლის მიმართულებით (ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი, გერმანია). ამჟამად კი სწავლობს სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.


  ბიოგრაფია სრულად