•  
  გერმანულ-ქართული საზაფხულო სკოლა სისხლის სამართალში
   
 •  
  ზამთრის სკოლა ყაზბეგში
   
 •  
  ახალი საპატიო დოქტორი