•  
  სემინარი „ადამიანის უფლებები ევროპულ სისხლის სამართალში“
   
 •  
  ქართულ-გერმანული სიმპოზიუმი
   
 •  
  გერმანულ-ქართული საზაფხულო სკოლა სისხლის სამართალში