•  
  ზამთრის სკოლა ბორჯომში
   
 •  
  ზამთრის სკოლა სისხლის სამართალში
   
 •  
  ვორქშოფი - ადამიანის უფლებები ევროპულ სისხლის სამართალში