•  
  საშემოდგომო სკოლა ბათუმში
   
 •  
  ზამთრის სკოლა ბორჯომში
   
 •  
  სემინარი „ადამიანის უფლებები ევროპულ სისხლის სამართალში“