•  
  ქართულ-გერმანული სამართლის დიალოგი
   
 •  
  კონფერენცია გერმანიაში
   
 •  
  გაცვლითი სემინარი ბერლინში იურისტებისთვის