•  
  გერმანულ-ქართული შემოდგომის სკოლა სისხლის სამართალში
   
 •  
  გაზაფხულის სკოლა კახეთში
   
 •  
  გერმანულ-ქართული საგაზაფხულო სკოლა სისხლის სამართალში