•  
  ზამთრის სკოლა ბორჯომში - "სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები"
   
 •  
  სემინარი „ადამიანის უფლებები ევროპულ სისხლის სამართალში“
   
 •  
  ქართულ-გერმანული სიმპოზიუმი