•  
  გაზაფხულის სკოლა ლოპოტაზე
   
 •  
  ინგლისურენოვანი ონლაინ ზამთრის სკოლა სისხლის სამართალში
   
 •  
  საშემოდგომო სკოლა ბათუმში