•  
  წიგნის პრეზენტაცია
   
 •  
  საგაზაფხულო სკოლა ლოპოტაზე
   
 •  
  ინგლისურენოვანი ონლაინ ზამთრის სკოლა სისხლის სამართალში