•  
  ვორქშოფი - ადამიანის უფლებები ევროპულ სისხლის სამართალში
   
 •  
  ქართულ-გერმანული სიმპოზიუმი
   
 •  
  ახალი ნაშრომის პრეზენტაცია