•  
  ქართულ-გერმანული სამართლის დიალოგი - სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები
   
 •  
  ახალგაზრდა მკვლევართა ქართულ-გერმანული კონფერენცია
   
 •  
  ტრენინგი თემაზე "თანამედროვე ეკონომიკური სისხლის სამართალი"